Menu Sluiten

Spelregels

Met je aanmelding en wanneer je een opdracht voor ons uitvoert, ga je automatisch akkoord met onze spelregels.

profiel

De presentatie op de website is van cruciaal belang, aangezien daarvan afhangt hoe snel en hoe vaak jouw dier wordt uitgekozen. De foto’s en omschrijving op je profiel dienen altijd duidelijk en recent te zijn. Als je deze niet regelmatig bijwerkt, kunnen wij je foto’s niet meer aan onze klanten presenteren en zullen we je dier uit ons bestand moeten verwijderen. Vooral bij jonge dieren is het van belang om minstens 3 keer per jaar de foto’s te vernieuwen.

Let erop dat de foto’s vrij moeten zijn van auteursrechten of rechten van derden, en je vrijwaart ons daarom van enige aanspraak hierop. Het profiel van je dier dat openbaar op onze site wordt gepubliceerd, blijft anoniem en vermeldt geen persoonlijke gegevens van jou. Alle informatie en beeldmateriaal op je profiel moet ook vrij zijn van elke verwijzing naar de identiteit van de eigenaar, zoals kennelnaam of bedrijfsnaam. De profielfoto moet een pakkende en representatieve weergave zijn van jouw dier, niet van jouzelf.

afwezigheid/wijzigingen

In de aanloop naar een opdracht stellen wij de klant, nog buiten jouw medeweten, meerdere kandidaten voor. De klant geeft zijn voorkeur door, waarna wij de overgebleven kandidaten mailen of bellen om te verifiëren of zij beschikbaar zijn. Het is dus van groot belang dat je ons altijd op de hoogte houdt van wijzigingen in je mailadres en telefoonnummers. Ook als je gedurende langere tijd niets van ons hebt gehoord, een nieuw (mobiel) telefoonnummer hebt gekregen, langdurig afwezig zult zijn, of als er iets is gebeurd met je dier zoals weglopen of een ongeval: log dan in en pas het profiel van je dier aan!

een opdracht

Vaak wordt er eindeloos vergaderd, meestal door het reclamebureau, de fotograaf en de opdrachtgever zelf. De klant spreekt zijn voorkeur uit, wat betekent dat, zelfs na ons contact over beschikbaarheid, er nog steeds voor een ander model gekozen kan worden. Zodra definitief is bepaald welk dier is uitgekozen voor de opdracht, zullen wij de kandidaten op de hoogte stellen.

De geselecteerde kandidaat ontvangt informatie over waar, wanneer en hoe laat de opdracht zal plaatsvinden, de geschatte duur van de opnamen, het product of onderwerp van de shoot, en eventuele voorbereidingen of training die met het dier moeten worden gedaan. Ook wordt aangegeven of er nog specifieke items (zoals accessoires) moeten worden meegenomen.

de grote dag

Voordat je op de shootlocatie of in de studio verschijnt, is het vanzelfsprekend dat zowel jijzelf (netjes, casual) als je dier er optimaal verzorgd uitzien. Als je dier een hond is, zorg ervoor dat hij goed is uitgelaten en fris aan de opdracht kan beginnen.

Het is van groot belang om ALTIJD op tijd aanwezig te zijn. Houd rekening met files en mogelijke vertragingen, omdat er soms wel 30 mensen op je kunnen zitten wachten! Bij aankomst op de locatie of in de studio meld je je netjes aan onder de naam “Animaux Dierencasting” en vertegenwoordig ons bureau op een waardige manier. Om de concentratie van het dier en de fotograaf/regisseur zo min mogelijk te verstoren, is het wenselijk dat er slechts één begeleider per dier aanwezig is tijdens de opnamen. Mocht je echt hulp van iemand anders nodig hebben (bijvoorbeeld bij het rijden of om een andere dringende reden), dan is het toegestaan om maximaal één volwassen persoon mee te nemen. Houd er rekening mee dat kinderen niet zijn toegestaan, tenzij vooraf bij ons gemeld. Belangrijk is dat je je gast/begeleider informeert over de regels. Jij bent die dag verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid en gedrag.

Na aankomst volgt meestal een lange wachttijd. Maak van die gelegenheid gebruik om je dier te laten acclimatiseren en indien mogelijk alvast kennis te laten maken met de modellen of acteurs waarmee geposeerd of gefilmd gaat worden. Naast de fotograaf/filmploeg zijn er vaak ook acteurs/modellen (inclusief kinderen en/of andere dieren), een visagist, stylist, en mogelijk mensen van het reclamebureau en/of de klant zelf aanwezig.

Het is vanzelfsprekend dat je te allen tijde kunt ingrijpen als je vindt dat je huisdier aan een pauze toe is. Jij kent je dier immers het beste, en je wilt natuurlijk ook dat zowel jijzelf als je huisdier optimaal kunnen presteren. Doe er daarom alles aan om je dier zich zo prettig mogelijk te laten voelen in de situatie. Houd er rekening mee dat jouw onzekerheid en stress direct van invloed kunnen zijn op het gedrag van je dier.

Als je vragen hebt over het verloop van de shoot, spreek dan altijd alleen de Animaux Dierencasting trainer/begeleider aan en bespreek het alleen met hem. Hij is je enige contactpersoon tijdens de shoot. Het zorgt voor een gestroomlijnde communicatie en voorkomt mogelijke verwarring tijdens de opname.

Neem wat speeltjes mee waarmee je, indien nodig, bepaalde gezichtsuitdrukkingen bij je dier kunt uitlokken. Zorg er ook voor dat de beloningen waaraan je dier gewend is, zoals een clicker, niet ontbreken. Vergeet niet een borstel of kam mee te nemen waarmee je tussendoor de vacht van het dier kunt restylen. Aangezien een waterbak niet altijd in elke studio aanwezig is, is het verstandig om deze zelf mee te nemen.

Houd er rekening mee dat er vaak lange wachttijden zijn. Neem dus een boek of tijdschrift mee om jezelf bezig te houden. Het kan zelfs voorkomen, vooral bij filmopnames, dat men helemaal niet aan jouw scene(s) toekomt. Wees voorbereid op mogelijke vertragingen en zorg ervoor dat je alles bij je hebt om zowel jou als je dier comfortabel te houden tijdens de wachttijd.

Na de sessie worden de resultaten bekeken en beoordeeld. Als je het seintje krijgt dat “het erop staat”, kun je naar huis gaan. Als je na een redelijke wachttijd nog steeds geen seintje hebt ontvangen, vraag dan wat de verwachte tijd is waarop je weer nodig bent.

Belangrijk: teken niets! Mocht men je vragen een quitclaim of enig ander document in te vullen en/of te ondertekenen, doe dit absoluut niet. Verwijs (op een beleefde manier) naar Animaux in dit geval. Het is van belang dat je alle documentatie via het bureau afhandelt om de juiste procedures te volgen en eventuele problemen te voorkomen.

fee

Afhankelijk van de opdracht wordt een tarief vastgesteld en aan jou doorgegeven. Na afronding van de opdracht vul je op onze website een declaratieformulier in. Hiermee kun je de vergoeding voor je geleverde diensten correct en efficiënt afhandelen.

afspraak is afspraak

Het is van groot belang dat je je houdt aan de afspraken wanneer je hebt toegezegd mee te werken aan een specifieke opdracht. Het eenzijdig annuleren van de opdracht brengt ons in een lastige positie en kan resulteren in aanzienlijke schadeclaims van onze klant. We rekenen op je betrouwbaarheid en toewijding.

In geval van overmacht, zoals ziekte of een sterfgeval, verwachten wij dat je zo spoedig mogelijk (minimaal 24 uur van tevoren) contact met ons opneemt, zodat wij de opdrachtgever tijdig kunnen informeren. Voor noodgevallen is Animaux Dierencasting bereikbaar op telefoonnummer 06-236 234 24. Het is van groot belang om open en tijdig te communiceren om eventuele complicaties te voorkomen en de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

diervriendelijkheid

Het begeleiden van onze dieren op de set gebeurt altijd liefdevol en moet gebaseerd zijn op positieve bekrachtiging en beloning. Het is ten strengste verboden om je dier fysiek te straffen, zoals tikken, schoppen, of slaan. Indien je hiermee in strijd handelt, word je onmiddellijk met je dier van de set verwijderd en wordt je dier bij ons uitgeschreven. In dit geval ontvang je ook geen vergoeding. We hechten veel waarde aan een respectvolle en humane behandeling van de dieren waarmee we werken.

aansprakelijkheid

Animaux is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jou of je dier. Wij gaan ervan uit dat je zelf een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) hebt en raden aan om deze te behouden om eventuele schade te dekken. Het is belangrijk dat je als eigenaar verantwoordelijkheid neemt voor de eventuele gevolgen van de aanwezigheid van je dier op de set.

resultaten

De opdrachtgever is de eigenaar van het gemaakte materiaal, wat betekent dat het pas zichtbaar is na publicatie. Het kan voorkomen dat zelfs na een uitstekend verlopen shoot er helemaal niets wordt gepubliceerd. De reden hiervoor ligt niet bij jou of ons, maar is het besluit van de klant. Het is belangrijk om te begrijpen dat de uiteindelijke beslissing over publicatie buiten onze controle ligt en afhankelijk is van de specifieke behoeften en doelen van de opdrachtgever.

jij als figurant

Het kan voorkomen dat je tijdens een sessie wordt gevraagd zelf voor de camera te verschijnen. Het is belangrijk om hier niet meteen op in te gaan, maar eerst contact met ons op te nemen of de vraagsteller door te verwijzen naar Animaux. Als je spontaan op zo’n voorstel ingaat, kunnen we achteraf geen figurantenvergoeding meer voor je bedingen. Het is van belang om alle verzoeken voor persoonlijke verschijningen vooraf met ons te bespreken om de juiste afspraken te maken en ervoor te zorgen dat je op een eerlijke manier wordt vergoed voor je bijdrage als figurant.

vragen na afloop

Als vertegenwoordiger van Animaux Dierencasting is het belangrijk om eventuele vragen na afloop van een opdracht uitsluitend aan ons te richten. Vermijd contact met onze opdrachtgever(s) of diens (hoofd)kantoor, het reclamebureau, of andere personen die je op de set hebt ontmoet. Alle communicatie en afhandeling dienen via ons bureau te verlopen om een gestroomlijnde en professionele aanpak te waarborgen.

don’ts

  • Maak geen foto’s of video’s van de shoot met je telefoon en plaats geen enkele inhoud ervan op social media. Onze klanten hebben aanzienlijke investeringen gedaan in het project waarvoor jij bent gevraagd. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden.
  • Voor en na de publicatie van het project is het niet toegestaan om op social media van de klant of het product onder de opmerkingen of op andere wijze commentaar achter te laten waaruit blijkt dat JIJ de eigenaar van het dier in beeld bent. We begrijpen dat je trots bent, maar discretie is hier noodzakelijk. Respecteer de privacy en de belangen van alle betrokken partijen.
  • Vraag aanwezige acteurs, figuranten, crewleden of mensen uit de organisatie niet om foto’s, selfies, etc. Breng ze niet in verlegenheid hiermee, aangezien ze vaak te geconcentreerd bezig zijn met hun rol of werkzaamheden om aandacht hiervoor te hebben.
  • Het is niet toegestaan om je contactgegevens** AAN WIE DAN OOK op de set te verstrekken. Bedenk dat je daar bent uit naam van je opdrachtgever Animaux Dierencasting! Het handhaven van professionaliteit en het respecteren van de regels op de set zijn essentieel om de belangen van Animaux Dierencasting en onze klanten te waarborgen.
  • Het komt maar al te vaak voor dat eigenaren bepaalde spullen zoals jassen, tassen, etc. op de set achterlaten en vergeten mee naar huis te nemen, wat tot grote ergernis van onze klanten leidt. Check dus bij vertrek goed of je alles bij je hebt om dit ongemak te voorkomen.
  • Onze klanten hebben aanzienlijke investeringen gedaan in het project waaraan je meewerkt, en willen daarom altijd zelf richting kunnen geven aan de gewenste beeldvorming hieromtrent. Indien je naar aanleiding van een opdracht door een krant, tv-programma, of andere media rechtstreeks wordt benaderd voor een reportage of interview, is het niet toegestaan hierop in te gaan zonder nadrukkelijke toestemming van ons of onze klant. Ook mag je nooit zelf contact opnemen met de media om ruchtbaarheid te geven aan het project. Als je deze regel niet nakomt, behouden wij ons het recht voor om een boete van €2.000 aan je op te leggen voor geleden schade.

**Onder contactgegevens wordt, naast je naam, adres en telefoonnummer, ook verstaan je website(s), Facebook, e-mailadressen, visitekaartjes, bedrukte relatiegeschenken, enzovoort. Het delen van deze informatie op de set is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming en kan leiden tot boetes en mogelijke schadeclaims. Houd de professionele normen en privacyrichtlijnen in acht tijdens alle opdrachten.

geheimhouding

In vrijwel alle gevallen geldt voor een opdracht dat medewerking aan een programma of campagne lange tijd voorafgaand aan uitzending of publicatie in het geheim is gepland, en dus voor het grote publiek een verrassing moet blijven. Van jou wordt verwacht zeer discreet om te gaan met je kennis daaromtrent en dat je begrijpt dat het expliciet niet is toegestaan informatie dan wel (eigen) beeldopnamen gemaakt tijdens de opnamen te plaatsen in tekst of in beeld op welke (social) media dan ook. Als je deze regel niet nakomt, behouden wij ons het recht voor om een boete van €2.000 aan je op te leggen voor geleden schade.

concurrentiebeding

Door je aanmelding bind je je model(len) exclusief en uitsluitend aan Animaux Dierencasting. Zelfs als een opdrachtgever, reclamebureau, fotograaf, stylist, enz., waarvoor je eerder via ons hebt gewerkt, je rechtstreeks zou benaderen voor een vervolg- of nieuwe opdracht, is het niet toegestaan daarop in te gaan. Je dient altijd direct naar ons te verwijzen. In geval van het niet nakomen van dit beding stellen wij jou aansprakelijk voor gederfd verlies. Het handhaven van exclusiviteit is van essentieel belang om de belangen van Animaux Dierencasting en onze klanten te waarborgen.

meer vragen ?

Check onze vaakgestelde vragen (FAQ) pagina hier of lees meer over ons privacybeleid.